Sorbus aucuparia / Rogn
Turdus merula / Svarttrost

BB 10 0004 / Sorbus aucuparia / Rogn <br /> Turdus merula / Svarttrost
X
 
Sorbus aucuparia / Rogn
Turdus merula / Svarttrost
Rogn er en viktig matkilde for mange fugler om høsten og vinteren. Mengden rognebær varierer mye mellom ulike år. I år med mye rognebær overvintrer flere svarttroster enn vanlig.
Solberg, Nesodden, Akershus, Norway
02.01.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3517x2777px)
BB 10 0004