Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (VU)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Sedum acre / Bitterbergknapp

VU
Sårbar
VU
Sårbar
BB 07 0070 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Filipendula vulgaris / Knollmjødurt <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Sedum acre / Bitterbergknapp
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (VU)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Sedum acre / Bitterbergknapp
Biologisk undersøkelse av åpen grunnlendt kalkmark dominert av dragehode, knollmjødurt, blodstorkenebb og bitterbergknapp. Dette er ofte svært artsrike miljøer med med forekomst av truede arter.
Bleikøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2592x3872px)
BB 07 0070