Trifolium montanum / Bakkekløver (VU)

VU
Sårbar
BB 06 0054 / Trifolium montanum / Bakkekløver
X
 
Trifolium montanum / Bakkekløver (VU)
Bakkekløver (Trifolium montanum) vokser i artsrike kalkrike strandenger og er bare er viltvoksende på Hovedøya i Norge.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
20.06.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2000x2844px)
BB 06 0054