Briza media / Hjertegras

BB 05 0157 / Briza media / Hjertegras
X
 
Briza media / Hjertegras
Hjertegress (Briza media) er ett karakeristisk gress som vanligvis vokser på artsrike, ugjødsla enger. Den forestrekker kalkrik berggrunn.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
22.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1773x1718px)
BB 05 0157