KA_08_1_0973_w
X
 
Kruttbrenner er en orkide som trives på kalkrik jord, gjerne naturbeitemark, grashei og alvarmark. I Norden er den kun forekommende på et fåtalls steder i Sverige og Danmark. Her er den fotografert på Stora Karlsø i Sverige.
Stora Karlsø, Gotland, Gotland, Sweden
20.05.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (2592x3888px)
KA_08_1_0973_w