Antall bilder funnet: 913
BB 15 0136 / Bombus distinguendus / Kløverhumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
KA_150630_49 / Adscita statices / Grønn metallsvermer <br /> Knautia arvensis / Rødknapp
BB 15 0374 / Bombus pascuorum / åkerhumle <br /> Geum rivale / Enghumleblom
BB_20180712_0287 / Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe <br /> Scirpus sylvaticus / Skogsivaks
BB_20180712_0236 / Calopteryx virgo / Blåvingevannymfe
KA_090620_1214 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Meligethes norvegicus / Dragehodeglansbille
BB 12 0276 / Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer
BB 15 0195 / Bombus jonellus / Lynghumle <br /> Knautia arvensis / Rødknapp
KA_07_1_0513 / Papilio machaon / Svalestjert
BB 13 0523 / Tyria jacobaeae / Karminspinner
KA_160722_109 / Centaurea jacea / Engknoppurt <br /> Pieris brassicae / Stor kålsommerfugl
BB 15 0299 / Aconitum lycoctonum / Torhjelm <br /> Bombus hortorum / Hagehumle
KA_150615_14 / Leucanthemum vulgare / Prestekrage
BB 05 0212 / Rosa dumalis / Kjøttnype <br /> Tettigonia viridissima / Grønn løvgresshoppe
SIG_7446 / Zygaena filipendulae / Seksflekket bloddråpesvermer
KA_05_1_4867
KA_100908_5767 / Trichius fasciatus / Humlebille
bb 06 0003 / Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Polyommatus icarus / Tiriltungeblåvinge
BB 15 0173 / Bombus subterraneus / Slåttehumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
KA_gibbosa_side / Laphria gibbosa / Pukkelrygget rovflue
X