Adscita statices / Grønn metallsvermer
Solidago virgaurea / Gullris

SIR_0043 / Adscita statices / Grønn metallsvermer <br /> Solidago virgaurea / Gullris
X
 
Adscita statices / Grønn metallsvermer
Solidago virgaurea / Gullris
Grønn metallsvermer lever på syre. Biotopen er enger, gjerne slåttenger, og den er først og fremst knyttet til det gamle kulturlandskapet. I takt med omleggingene i landbruket blir levestedene redusert. Arten er kjent fra et stort antall lokaliteter over hele Østlandet og Sørlandet, og på Vestlandet nord til Bergen. Imidlertid er arten mindre vanlig enn før. (kilde: www.artsdatabanken.no). På bilde hviler den på blomsten av gullris i en artsrik slåtteng.
Øvre Gunleiksrud, Tinn, Telemark, Norway
24.07.2011
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3060x1976px)
SIR_0043