Papilio machaon / Svalestjert

KA_07_1_0513 / Papilio machaon / Svalestjert
X
 
Papilio machaon / Svalestjert
Svalestjerten er en av våre virkelig flotte og store sommerfugler. Finnes gjerne langs myrområder, bekker, elver og innsjøer. Søker også til blomsterrike steder og fuktige enger. Den treffes ofte langs kysten (Østlandet/Sørlandet). Larvene lever i juni-juli på ulike skjermplanter. Det ser ut til at den foretrekker mjølkerot, kvann og sløke. Sommerfuglen har lang flyvetid, fra slutten av mai til ut i juli måned. En sjelden 2. generasjon kan opptre i august og september. Kilde: http://www.nhm.uio.no/norlep/index.html
Gressholmen-Rambergøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
03.05.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (2732x1821px)
KA_07_1_0513