BB_20210622_0841
X
 
Skandinavia er blant de områdene i verden som har mest myr. Myrene har imidlertid i lang tid vært utsatt for grøfting og drenering til skog- og landbruksformål, og dagens myrarealer er mindre enn halvparten av hva de var på 1930- tallet. Dette har gått hardt ut over artsmangfoldet knyttet til myr. Bilde viser del av myrområde som har vært grøftet og dyrket opp.
Grautbekken; Pasvik, Sør-Varanger, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5269x3513px)
BB_20210622_0841