BB_20200925_0139
X
 
Steinbrudd er ett irreversibelt tiltak som kan medføre store landskapsinngrep i vår høyfjellsnatur. Utfylliing i dette området har berørt rik kalkvegetasjon i fjellet, ett miljø med store biologiske verdier. Bildet viser en hjullaster som dumper ikke brukbar stein fra skiferbruddet.
Sæterlia, Oppdal, Trøndelag, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5521x3106px)
BB_20200925_0139