BB_20200925_0012
X
 
Steinbrudd er ett irreversibelt tiltak som kan medføre store landskapsinngrep i vår høyfjellsnatur. Utfylliing i dette området har berørt rik kalkvegetasjon i fjellet, ett miljø med store biologiske verdier. Bildet viser en hjullaster som dumper ikke brukbar stein fra skiferbruddet.
Sæterlia, Åmotdalen og Drivdalen, Oppdal, Trøndelag, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5516x3103px)
BB_20200925_0012