BB_20201001_0125
X
 
Båtgarasjer beslaglegger betydelige arealer strandsone langs deler av vår kyst. Dette går ofte på bekostning av arealer som er svært vikitge for biologisk mangfold og friluftsliv. Bildet viser kombinasjon av boliger og båtgarasjer.
Skottevika, Flekkefjord, Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5356x3013px)
BB_20201001_0125