BB 05 0414
X
 
Anleggsvirsomhet kan medføre permanent skade på trær og annen vegetasjon i inntilliggende naturomåde. Her har det gått ut over verneverdig edelløvskog langs et bekkefar i Oslo.
Mærradalen v/Radiumhospitalet, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2000x3008px)
BB 05 0414