BB 11 0485
X
 
Steinbrudd er ett irreversibelt tiltak som kan medføre store landskapsinngrep i vår høyfjellsnatur. Det verdifulle naturmiljøet og den rike vegetasjonen som var i disse områdene har gått tapt.
Sætrafjellet, Dovrefjell, Oppdal, Trøndalag, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3848x1695px)
BB 11 0485