BB_20200209_0074
X
 
Det er fint om barn har mulighet for å leke og utfolde seg i naturen. Samtidig kan endel slik aktiviteter medføre en belastning på naturen, som har hvor det er anlagt lekehytte i kanten av en biologisk verdifull skog. For å gjøre slike naturområder mest mulig robuste i forhold til slik påvirkning er det viktig å kanalisere ferdsel utenfor sårbare arealer, samt å begrense videre utbygging i nærområdene.
Bergerskogen, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5568x3480px)
BB_20200209_0074