BB_20180430_0031
X
 
Masseutfylling og gravearbeider kan medføre betydelige landskapsinngrep og endringer i vannhusholdning/oppdeming. Bildet viser ulovlig igangsatt grave- og utfyllingsarbedier i et åpent kulturlandskap.
Slåttebråtan, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7360x4912px)
BB_20180430_0031