BB_20160601_0008
X
 
Vindkraft er en viktig energikilde. Samtidig kan bygging av vindmøller medføre inngrep i våtmarksområder og andre biologisk verdifulle naturområder og verdifulle landskap. Vindmøller utgjør også en risikofaktor for kollisjoner med de mange fugler som følger kysten under trekket. Bildet viser en vindmøllepark ved Øresund, som er et viktig trekkområde for Skandinaviske fugler på vei til og fra sine overvintringsområder.
Øresund brofeste, Malmø, Skåne, Sweden
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4067x1722px)
BB_20160601_0008