KA_170825_13
X
 
Hogstflater i gransumpskogen sett i fugleperspektiv. Gamle grøfter sees tydelig gjennom området. Grøfting av sumpskoger er svært negativt for artsmangfoldet knyttet til det fuktige sumpmiljøet.
Nordmarka, Røyken, Bus, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5464x3640px)
KA_170825_13