SIG_2338
X
 
Vindkraft er en viktig energikilde. Bildet viser en vindmøllepark i Narvikfjella. Bygging av vindmøller kan medføre inngrep i verdifulle naturområder og kollisjoner med de mange fugler som følger kysten.
Narvik, Nordland, Norway
22.06.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3865x5790px)
SIG_2338