SIG_6667
X
 
Åkerholmer på kalkgrunn har gjerne artsrike rester av engflora, plantesamfunn tidligere var vanlig i kulturlandskapet, men som i dag er i ferd med å bli borte. Moderne drift på jordene rundt med sprøyting og gjødsling kan påvirke åkerholmene negativt.
Hole, Buskerud, Norway
07.06.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5449x3633px)
SIG_6667