BB_20160715_0694
X
 
Kulldriften har satt sine tydelige spor i kullhavna i Longyearbyen. Gruvevirksomhet medfører store naturinngrep. Med denne virksomheten følger også kull som forurenser jordmonn, vegetasjon og dyreliv. Kull er et fossilt brensel som spiller en viktig rolle i verdens energiproduksjon som energikilde i kullfyrte varmekraftverk. Kull regnes som den mest forurensende energikilden i bruk i dag, spesielt når det gjelder utslipp av CO2, SO2 og NOx.
Hotellneset kullhavn, Adventpynten v/Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3286x1848px)
BB_20160715_0694