BB_20160309_0036
X
 
Mudring, spregning og deponering av masser i fjordsystemer kan medføre betydelige miljø- og helsekonsekvenser. Her pågpår arbeider i forbindelse med utvidelse av farleden i indre Oslofjord, der det har vært mye debatt omkring trykkbølgenes effekter på dyreliv og faren for spredning av miljøgifter.
Tjuvholmen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1776x1641px)
BB_20160309_0036