BB_20160317_0045
X
 
Mudring, spregning og deponering av masser i fjordsystemer kan medføre betydelige miljø- og helsekonsekvenser. Her pågpår arbeider i forbindelse med utvidelse av farleden i indre Oslofjord, der det har vært mye debatt omkring trykkbølgenes effekter på dyreliv og faren for spredning av miljøgifter.
Dyna, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3384x2707px)
BB_20160317_0045