Picea abies / Gran

BB 09 0161 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Hogst av gammel skog med mye død ved og trær i sen livsfase kan gjøre at viktige miljøer for truede arter og biologisk mangfold går tapt. Bildet viser en hogstflate der det er tatt miljøhensyn ved at det er satt igjen døde stående og liggende trær.
Skoklefall, Nesodden, Akershus, Norway
30.10.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2843x4117px)
BB 09 0161