Picea abies / Gran

BB 09 0160 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Hogst av gammel skog med mye død ved og trær i sen livsfase kan gjøre at viktige miljøer for truede arter og biologisk mangfold går tapt. Her en tømmerlunne med en hult grantre.
Skoklefall, Nesodden, Akershus, Norway
30.10.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4288x2848px)
BB 09 0160