Picea abies / Gran

BB 09 0157 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Hogst av gammel skog med mye død ved og trær i sen livsfase kan gjøre at viktige miljøer for truede arter og biologisk mangfold går tapt. Her en tømmerlunne med en hul granstubbe i forgrunnen.
Skoklefall, Nesodden, Akershus, Norway
30.10.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2848x4288px)
BB 09 0157