KA_100711_6686
X
 
Vindkraft er en viktig energikilde. Bildet viser en vindmøllepark på Vågsøy i Sogn og Fjordane. Her kan de effektivt utnytte de sterke havvindene. Samtidig kan bygging av vindmøller på slike steder medføre inngrep i verdifulle våtmarksområder og kollisjoner med de mange fugler som følger kysten. Vindmølleparken er under utvidelse og flere vindmøller holder på å monteres.
Mehuken, Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norway
11.07.2010
Kim Abel
Digitalt (3456x5184px)
KA_100711_6686