SR0_4633
X
 
Bratte skråberg med åpen kalkmark inkludert mange truede lavarter i område med tett hyttebebyggelse. I slike områder er både direkte nedbygging, slitasje og spredning av hageplanter vanlige trusler for artsmangfoldet.
Killingholmen, Sande, Vestfold, Norway
15.08.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4083x2574px)
SR0_4633