SR0_4629
X
 
Bratte skråberg med åpen kalkmark inkludert mange truede lavarter i område med tett hyttebebyggelse. I slike områder er både direkte nedbygging, slitasje og spredning av hageplanter vanlige trusler for artsmangfoldet.
Killingholmen, Sande, Vestfold, Norway
15.08.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SR0_4629