SR0_4592
X
 
Langøya i Vestfold. En øy på kambro-silurkalken med lang historie av omfattende menneskelige inngrep. I 1899 begynte et industrielt uttak av kalkstein. Fram til 1985 ble det tatt ut ca. 45 millioner tonn stein. Resultatet var to kratre på i alt 9.3 millioner kbm. under havnivå. Etter 1985 har utnyttelsen av Langøya i hovedsak dreiet seg om behandling og sluttdisponering av miljøfarlig avfall. Deler av anlegget ses på bildet.
Langøya, Re, Vestfold, Norway
15.08.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3442x1890px)
SR0_4592