SR0_4550
X
 
Bratte skråberg med åpen kalkmark inkludert mange truede lavarter i område med tett hyttebebyggelse og mye friluftsaktiviteter.. I slike områder er både direkte nedbygging, slitasje og spredning av hageplanter vanlige trusler for artsmangfoldet.
Bjørkøya, Sande, Vestfold, Norway
14.08.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3527x2472px)
SR0_4550