SR0_3605
X
 
Nylig utført grøfting av rik sumpskog. Grøfting av sumpskoger er svært negativt for artsmangfoldet knyttet til det fuktige sumpmiljøet.
Ringsaker, Hedmark, Norway
07.06.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SR0_3605