BB 11 0243
X
 
Tropisk lavlandsregnskog og bilvei i Barron Gorge National Park, som er en del av Wet Tropics World Heritage Area lengst nordøst i Australia. Wet Tropic regnes som verdens eldste regnskog. Dette er den mest artsrike skogtypen i Australia, med med flere primitive planter som ikke finnes andre steder i verden. Denne bilveien som går gjennom regnskogen mellom Cairns og Kuranda har ganske stor innvirkning på naturen, ved at den splitter opp naturområdene, utgjør spredningskilder for fremmede arter og øker dødligheten til dyrearter som er utsatt for å bli påkjørt. Forøvrig er veibygging i områder som ikke er vernet ofte en inngangsport for videre utnyttelse og ødeleggelse av regnskogen.
Barron Gorge National Park, Kuranda, Queensland, Australia
25.07.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2763x3990px)
BB 11 0243