KA_07_2_0207
X
 
Mange mindre vassdrag er gjenom årene bygd ut for å imøtegå samfunnets krav om miljøvennlig energi. Det er imidlertid mye biologisk mangfold som står i fare for å gå tapt ved disse inngrepene.
Tynna, Rennebu, Sør-Trøndelag, Norway
19.06.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (2592x1944px)
KA_07_2_0207