KA_111104_4278
X
 
Vindkraft er en viktig energikilde. Bildet viser en vindmøllepark på Vågsøy i Sogn og Fjordane. Her kan de effektivt utnytte de sterke havvindene. Samtidig kan bygging av vindmøller på slike steder medføre inngrep i verdifulle våtmarksområder og kollisjoner med de mange fugler som følger kysten.
Mehuken, Vågan, Sogn og Fjordane, Norway
04.11.2011
Kim Abel
Digitalt (3675x5513px)
KA_111104_4278