Glaucidium passerinum / Spurveugle

BB_20220603_0038 / Glaucidium passerinum / Spurveugle
X
 
Glaucidium passerinum / Spurveugle
Spurveugle er vår minste ugle. Den er mest aktiv i skumringen og kan ofte sees i toppen av et tre der den speider etter bytte. Føden består stort sett av smågnagere og småfugl. Du finner den for det meste i lavereliggende bar- og blandingsskog hvor den ruger i gamle hakkespetthull. Her titter den ut av et reirhull i en gammel osp.
Dovre, Innlandet, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5212x7818px)
BB_20220603_0038