Alca torda / Alke (VU)
Uria aalge / Lomvi (CR)

VU
Sårbar
CR
Kritisk truet
BB_20211201_0035 / Alca torda / Alke <br /> Uria aalge / Lomvi
X
 
Alca torda / Alke (VU)
Uria aalge / Lomvi (CR)
Bildet viser en begrenset del av alkefuglene som ble funnet langs strender i indre Oslofjord samme dag, lagt utover snøen på en strand. Enkelte høster høster er det massedød av alkefugl indre Oslofjord, sansynligvis på grunn av matmangel. Hundrevis av døde fugler blir da blir funnet flyttende rundt omkring i fjordbassenget og drevet i land ulike steder.
Helvikstrand, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5864x4531px)
BB_20211201_0035