Fulmarus glacialis / Havhest (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20160718_0194 / Fulmarus glacialis / Havhest
X
 
Fulmarus glacialis / Havhest (EN)
Havhest hekker vanligvis i løse kolonier på avsatser i bratte kystklipper, eller i jordhull på utilgjengelige skråninger. Den hekker spredt og fåtallig langs norskekysten, men er ganske tallrik på Svalbard. Havhest er en pelagisk overflatebeitende stormfugl som livnærer seg av fisk, fiskeslo og smådyr. Arten er beslektet med albatrossene. Bildet viser havhest som søker etter næring foran et isfjell.
Liefdefjorden, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4945x3310px)
BB_20160718_0194