KA 17 00 0073
X
 
Snøgåsa er i utgangspunktet en art som hekker i Sibir og Nord-Amerika, men enkelte kan observeres i Vest-Europa. Norske funn er stort sett rømte eller utsatte fugler. Den har i noen få år blitt observert hekkendei Oslofjorden i perioden 1981-2006. Kilde: Gyldenals store fugleguide.
?stensj?vannet naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Kim Abel
Digitalt (5445x3533px)
KA 17 00 0073