BB 15 0439
X
 
Særegen kyst med lite vegetasjon, blankskurte svaberg og dammer som er formet av isens gang under siste istid. Området er både en del av skjærgårdsparken med sikrede friluftsområder i Aust-Agder og inngår i Raet nasjonalpark.
Ytre Lyngør, Raet Nasjonalpark, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7284x4610px)
BB 15 0439