Microbryum floerkeanum / Dvergbegermose (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_0620 / Microbryum floerkeanum / Dvergbegermose
X
 
Microbryum floerkeanum / Dvergbegermose (EN)
Dvergbegermose (rødbrunt beger i midten) vokser på kalkrik leire i kornåkre, veikanter og andre steder med jevnlig forstyrrelse/blottlegging av substratet. Den er kjent fra Oslofjord-området og Trondheimsfjord-området. Dette er en sørlig og varmekjær art, sterkt knyttet til lokaliteter med særlig varmt mikroklima sommerstid. Her fra vestvendte hyller i kalkberg langs Frierfjorden
Brevik, Porsgrunn, Telemark, Norway
16.10.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3922x2618px)
SIG_0620