Lynx lynx / Gaupe (EN)

EN
Sterkt truet
BB 11 0474 / Lynx lynx / Gaupe
X
 
Lynx lynx / Gaupe (EN)
Gaupe er det eneste viltlevende kattedyret i Norge. Det er et sky skogsdyr som lever av rådyr og mindre pattedyr. Bildet viser tydelige fotavtrykk av gaupe på snø. Sporene ligner forstørrede kattespor.
Digerud, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2811x4232px)
BB 11 0474