Hygrophorus lindtneri / Hasselvokssopp (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_4975 / Hygrophorus lindtneri / Hasselvokssopp
X
 
Hygrophorus lindtneri / Hasselvokssopp (EN)
Hasselvokssopp danner mykorrhiza med hassel i kalklinde-hasselskog og kalkhasselskog/hagemark. Arten har tyngdepunkt Indre Oslofjord-Ringerike(-Hadeland), med utposter i Grenland og ved Bandak.
Bergerhaugen, Hole, Buskerud, Norway
29.09.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4618x3083px)
SIG_4975