Chimaphila umbellata / Bittergrønn (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_6911 / Chimaphila umbellata / Bittergrønn
X
 
Chimaphila umbellata / Bittergrønn (EN)
Bittergrønn er en sjelden vintergrønn plante somvokser i tørr barskog, ofte på noe baserik grunn. Her fra sandfuruskog.
Prestmoen, Ringerike, Buskerud, Norway
08.06.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2801x4196px)
SIG_6911