Carex riparia / Kjempestarr (EN)

EN
Sterkt truet
bb630 / Carex riparia / Kjempestarr
X
 
Carex riparia / Kjempestarr (EN)
Kjempestarr er knyttet til næringsrik storstarrsump og vasskanter i lavlandet rundt Oslofjorden. Den har vært kjent fra ca 15 forekomster hvorav minst seks er forsvunnet i nyere tid på grunn av tørrlegging, gjengroing eller inngrep eller nedbygging (ref. Artsdatabanken).
Bogerudmyra, Østensjøvann naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
01.08.2003
Bård Bredesen
Dias (3556x5426px)
bb630