Ononis spinosa / Vedbeinurt (EN)
Ononis spinosa spinosa / Tornbeinurt (NK)

EN
Sterkt truet
NK
Fremmedart
Ingen kjent risiko
BB 07 0071 / Ononis spinosa / Vedbeinurt <br /> Ononis spinosa spinosa / Tornbeinurt
X
 
Ononis spinosa / Vedbeinurt (EN)
Ononis spinosa spinosa / Tornbeinurt (NK)
Tornbeinurt (Ononis spinosa) er en svært sjelden plante knyttet til kalkrike enger og tørrbakker. Forekomstene er sterkt redusert på grunn av inngrep. Her fotografert i Danmark.
Tyborön, Midt-Jylland, Denmark
30.06.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2359x3339px)
BB 07 0071