Coenogonium luteum / Gul vokslav (EN)

EN
Sterkt truet
KA_08_1_0286 / Coenogonium luteum / Gul vokslav
X
 
Coenogonium luteum / Gul vokslav (EN)
Gul vokslav er kjent fra noen få funn spredt i Sør-Norge, og antas å være noe oversett. Den synes imidlertid å være knyttet til eldre, naturskogpreget edelløvskog og granskog, og er trolig truet av flatehogst og plukkhogst. Gul vokslav forekommer først og fremst på løvtrær i skyggefulle områder med høy luftfuktighet, gjerne nær vann. Kilde www.artsdatabanken.no
Norway
12.02.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (3469x2399px)
KA_08_1_0286