Usnea longissima / Huldrestry (EN)

EN
Sterkt truet
KA_07_1_0898 / Usnea longissima / Huldrestry
X
 
Usnea longissima / Huldrestry (EN)
Huldrestry er en lav som er knyttet til gamle fuktige granskoger, på østvendte åser og i bekkekløfter. Her er det ett sjeldent funn fra Osen kommune i sør-Trøndelag.
Urddalen, Osen, Sør-Trøndelag, Norway
12.06.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_07_1_0898