Microstylis monophyllos / Knottblom (EN)

EN
Sterkt truet
KA_090715_1734 / Microstylis monophyllos / Knottblom
X
 
Microstylis monophyllos / Knottblom (EN)
Knottblom (Microstylis monophyllos) er en orkidee som er knyttet til ekstremrike sumpskoger/myrer. Disse miljøene finner en gjerne der en har kalk i berggrunnen. Gjennom mange tiår har slike lokaliteter blitt grøftet og drenert og leveområdene er derfor blitt sterkt redusert i antall. Her er den fotografert i Ultvedttjern naturreservat.
Ultvedttjern, Ringerike, Buskerud, Norway
15.07.2009
Kim Abel
Digitalt (2592x3888px)
KA_090715_1734