Hyoscyamus niger / Bulmeurt (EN)

EN
Sterkt truet
KA_110615_1685 / Hyoscyamus niger / Bulmeurt
X
 
Hyoscyamus niger / Bulmeurt (EN)
Bulmeurt er funnet på havstrender, baserike tørrbakker og "gardstun", og mer moderne skrotemark. Den har gått markert tilbake de siste 50 år. Til gjengjeld har den tydeligvis langlevd frøbank og kan dukke opp igjen på gamle lokaliteter når jorda blir rørt om. Populasjonene varierer ofte meget sterkt i individtall fra år til år. Bildet viser bulmeurt i blomst på Gåsøy i Nøtterøy kommune.
Gåsøy, Nøtterøy, Vestfold, Norway
14.06.2011
Kim Abel
Digitalt (5407x3605px)
KA_110615_1685